Nauka

  24 kobiety na 2024 rok

2024-02-20
Fragment strony z artykułem

W lutowym wydaniu „Forbes Women” opublikowano listę 24 kobiet, które warto obserwować w 2024 roku. Zdaniem jury złożonego z liderek firm i organizacji są to postaci, które mogą inspirować inne kobiety. Wśród nich jest dr inż. Joanna Grzelczyk z Instytutu Technologii i Analizy Żywności.

   Granty w programie FU2N

2024-02-09
mat. ilustrujący

Program „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców” jest jednym z działań prowadzonych w Politechnice Łódzkiej, które wspierają naukowców na starcie lub w początkowym jeszcze etapie rozwoju ich kariery. Umożliwia on otrzymanie grantu wewnętrznego przez doktorantów pierwszego lub drugiego roku Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ i młodych naukowców, tu granicą jest maksimum 5 lat po obronie doktoratu.

W styczniu rozstrzygnięto konkursy ogłoszone przez kierowników dyscyplin naukowych w PŁ. W 2024 roku granty o łącznej kwocie 720 tysięcy zł otrzyma 18 młodych naukowców i 24 doktorantów.

 

  Modelowanie i symulacje radioekologiczne

2024-01-25
Prof. PŁ Magdalena Długosz-Lisiecka w centrum dydaktycznym przy reaktorze Triga w Słowenii. Ekspozycja poświęcona zabezpieczeniu odpadów promieniotwórczych.
arch. prywatne

Dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka, prof. PŁ z Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej zajmuje się modelowaniem emisji zanieczyszczeń powietrza izotopami promieniotwórczymi. Ich obecność jest naturalna, choć oczywiście znane są spektakularne przypadki, gdy wzrost promieniotwórczości nastąpił w wyniku działań człowieka. Z uwagi na te potencjalne zagrożenia i fakt, że zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu są ze sobą powiązane, konieczność monitorowania i analizowania tego czym oddychamy wydaje się oczywista.  Fulbright Senior Award dla naukowca z PŁ

2024-01-24
Dr hab. inż. Grzegorz Liśkiewicz
arch. prywatne

Wciąż młody, ale już z wieloma sukcesami i doświadczeniami w pracy naukowej dr hab. inż. Grzegorz Liśkiewicz, prof. PŁ otrzymał stypendium w programie Fulbright Senior Award 2024-25. Grzegorz prowadzi badania nad systemami zabezpieczającymi sprężarki przed awarią. Sprężarki, to urządzenia dostarczające gaz o wysokim ciśnieniu i są używane codziennie przez każdego z nas (odkurzacz, suszarka do włosów, klimatyzacja, samochód). Sprężarki dużej mocy są wykorzystywane praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, transporcie i energetyce. Prof. PŁ Grzegorz Liśkiewicz kieruje Zakładem Turbin i Sprężarek w Instytucie Maszyn Przepływowych.

 
  Fantom dla urologów

2024-01-12
Fantom dla badań za pomocą tomografii ultradźwiękowej
Dorota Ziąbka

Politechnika Łódzka wspólnie z Centrum Badawczo-Rozwojowym Netrix SA z Lublina oraz Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” realizowała w latach 2021-2023 projekt UROTOM. Prace prowadzone były przez Instytut Informatyki Stosowanej we współpracy z Instytutem Inżynierii Materiałowej oraz Instytutem Automatyki.