Nauka

  Promieniowanie skamieniałości

2021-10-14
dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka, prof. PŁ przy aparaturze badającej skamieniałości
Jacek Szabela

Interdyscyplinarny zespół naukowców kierowany przez dr hab. Magdalenę Długosz-Lisiecką, prof. PŁ, specjalistkę chemii radiacyjnej i fizyczkę jądrową, odkrył nowe właściwości skamieniałości. W badaniach nad pionierskim odkryciem brał także udział paleobiolog dr Daniel Tyborowski z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w którym - podczas konferencji prasowej - naukowcy mówili o swoich badaniach. O przełomowych wynikach pisze ich autorka w materiale przygotowanym specjalnie dla Życia Uczelni.

 
  Miniatura na nanokatalizatory

2021-08-17
Dr Maciej Fronczak z Katedry Inżynierii Molekularnej
Aleksandra Kędzierska-Sar

Narodowe Centrum Nauki opublikowało w połowie sierpnia pierwszą listę rankingową konkursu MINIATURA 5. W grupie nauk ścisłych i technicznych dofinansowano 18 działań, wśród nich jedno prowadzone przez naukowca z PŁ.

   Z surowca odpadowego do opakowania jadalnego

2021-07-20
Opakowania z odpadowych surowców roślinnych
Joanna Grzelczyk

Problem niewystarczającego zagospodarowania odpadów roślinnych z przetwórstwa spożywczego, marnowanie żywności oraz nadal dynamicznie rosnąca ilość zużytych opakowań i naczyń jednorazowych z tworzyw sztucznych skutkują problemami ekologicznymi, ekonomicznymi i etycznymi, które dotyczą większości krajów rozwiniętych.

 

   Chemicy dla diagnostyki medycznej

2021-07-20
W projekt zaangażowany jest zespół kierowany przez prof. Łukasza Albrechta, prorektora ds. nauki
Jacek Szabela

Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej otrzymał ponad 3,9 miliona złotych na projekt „Centrum badań nowych związków aktywnych biologicznie potencjalnie użytecznych w diagnostyce medycznej”.

Dofinansowanie zostało przyznane z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w ramach tzw. Kontraktu Terytorialnego.

   Przetwarzanie tekstu naturalnego i słowosieci

2021-07-12
Od lewej: inż. Jan Makary Fryczak, dr hab. inż. Karol Marek Klimczak, prof. PŁ i mgr inż. Artur Kaużyński
arch. prywatne

Na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji powstał zespół, którego celem jest integracja danych o działalności przedsiębiorstw i ich wykorzystanie do uczenia maszynowego. Wykonanie projektu wymaga połączenia teorii finansów z językoznawstwem oraz wykorzystania komputerowych metod automatycznego przetwarzania tekstu.

 
  Dobry START doktoranta

2021-06-16
Paweł Czapski lubi górskie wycieczki
arch. prywatne

Paweł Czapski, doktorant z Politechniki Łódzkiej otrzymał stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest ono przyznawane wyróżniającym się młodym badaczom, którzy z sukcesem prowadzą ambitne prace naukowe.  Napój z herbacianego grzybka

2021-05-27
Dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka, prof. PŁ z dr. inż. Hubertem Antolakiem
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka jest partnerem projektu, którego celem jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kombuchy. Jest to napój o ciekawych walorach smakowych i działaniu prozdrowotnym. Liderem projektu jest Fabryka Lemoniad FL Grupa Sp. z o o. W Politechnice Łódzkiej badania prowadzone są na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. Kieruje nimi dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka, prof. PŁ z Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, która pisze o celach prac i prowadzonych działaniach.

   Z wnętrza rośliny do służby środowisku

2021-05-25
Dr hab. inż. Olga Marchut-Mikołajczyk na terenie Nasycalni Podkładów Kolejowych S.A.
Piotr Drożdżyński

Projekt BIOREM „Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów S.A w Koźminie Wielkopolskim” jest finansowany przez NCBR w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (POIR.04.01.02-00-0057/17-00).