Nauka

  Co jeszcze można wycisnąć z cytrusów?

2022-09-20
mat. graficzny_logo i nzawa instytutu

Na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności w Zespole Chemii Bionieorganicznej kierowanym przez dr hab. inż. Małgorzatę Bryszewską prowadzone są ciekawe i nowatorskie badania. Jednym z celów jest modyfikacja struktur pewnych związków bioaktywnych wraz z nanokapsułkowaniem. O realizowanej pracy naukowej dofinansowanej przez NCN pisze autorka grantu dr Anna Sykuła.

   Komunikacja kwantowa w Politechnice Łódzkiej

2022-09-08
Foto 1. "Alice" i "Bob" - para urządzeń kryptograficznych QKD "Armos"
arch. autora

Akademickie wakacje w roku 2022 pozwoliły na przeprowadzenie niezwykle interesujących, pionierskich prac z zakresu informatyki kwantowej w Politechnice Łódzkiej. W Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki przeprowadzono, po raz pierwszy w Łodzi testy transmisji kryptograficznych za pomocą urządzeń typu QKD – Quantum Key Distribution, czyli Kwantowej Dystrybucji Kluczy.  PŁ koordynuje projekt BioTrainValue

2022-08-26
mat. ilustracyjny
<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/granulki-na-powierzchni_9184296.htm#query=biomasa&position=28&from_view=search">Image by Racool_studio</a> on Freepik

Technologie innowacyjnych bioproduktów jak np. biowęgiel czy biopaliwa to cel instytucji badawczych i firm skupionych wokół projektu BioTrainValue. Środki finansowe na szeroko przewidziane działania pochodzą z UE, z programu Horyzont Europa Maria Skłodowska-Curie Staff Exchange. Budżet projektu to ponad 1,25 miliona euro. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest dr inż. Szymon Szufa, młody naukowiec z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ.

   Miasta wolne od rtęci

2022-08-25
Koordynator projektu prof. Volodymyr Mosorov
Jacek Szabela

Wśród proekologicznych międzynarodowych projektów naukowych „Life mercury-free” jest tym, którego głównym obszarem zainteresowań jest rtęć. Metal ten stanowi poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, a zatem każde działanie ograniczające jego obecność jest ważne i potrzebne.

   Konferencyjne sukcesy naszych doktorantów

2022-08-23
Nagrodzeni doktoranci (od lewej): mgr inż. Anna Cociurovscaia, mgr inż. Monika Kaczmarek, mgr inż. Weronika Śliżewska oraz mgr inż. Marcin Sypka
Agnieszka Pietrzyk-Brzezińska

Doktoranci Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej (IBMiP) Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności zdobyli kilka nagród na konferencjach naukowych zorganizowanych w czerwcu przez polskie środowiska naukowe.

   W poszukiwaniu nowych środków ochrony roślin

2022-07-19
Dr inż. Bartosz Sekuła
arch.prywatne

Dr inż. Bartosz Sekuła otrzymał w konkursie Sonata grant NCN na realizację projektu Badania strukturalne i funkcjonalne roślinnych enzymów metabolizmu argininy jako molekularny cel w projektowaniu nowych środków ochrony roślin, który będzie realizował przez najbliższe trzy lata w Instytucie Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. naukowiec pisze, co jest celem projektu i jakie ma on znaczenie dla produkcji żywności i naszego zdrowia.  Architekci z PŁ na Światowym Forum Miejskim

2022-07-18
Prezentacje w ramach sesji Quality of life in the city, creation of spaces based on urban planning standards
Marta Krawczyk

11. sesja Światowego Forum Miejskiego (WUF11) obyła się po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej, a gospodarzem wydarzenia była Polska. Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ był współorganizatorem sesji poświęconej problematyce kreowania jakości życia w mieście.

Forum, największe na świecie spotkanie poświęcone rozwojowi miast, gościło dotychczas m.in. w Nairobi, w Vancouver, Kuala Lumpur czy Abu Zabi. Pomysłodawcą i głównym organizatorem WUF był UN-Habitat, czyli Program Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich.  Innowacyjna metoda diagnostyki zaburzeń krążenia naczyniowego

2022-07-12
Urządzenie AngioExpert
materiały własne Angionica

Branża wyrobów medycznych jest obecnie jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów przemysłu. Rośnie zapotrzebowanie na nowatorskie urządzenia, które mogą udoskonalić procesy diagnostyki i leczenia wielu chorób, zwłaszcza chorób cywilizacyjnych. We współpracy Politechniki Łódzkiej i spółki spin-off Angionica Sp. z o.o. powstało unikatowe urządzenie medyczne AngioExpert do nieinwazyjnej diagnostyki zaburzeń krążenia naczyniowego.

   Dla bezpieczeństwa trakcji kolejowej

2022-07-06
Ogłoszenie wyróżnionego rozwiązania
arch. prywatne

Ultraszybkie wyłączniki DCU-HM dla trakcji elektrycznej opracowane w Politechnice Łódzkiej we współpracy z Zakładem Aparatury Elektrycznej „WOLTAN” sp. z o.o. z Łodzi zostały nagrodzone w konkursie Polski Produkt Przyszłości. To innowacyjne rozwiązanie otrzymało wyróżnienie w kategorii Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.  Obliczanie niezawodności konstrukcji diagrid

2022-06-09
Wybrane rozwiązania konstrukcyjne typu diagrid analizowane w nagrodzonej rozprawie

Minister Rozwoju i Technologii przyznał nagrody za najlepsze prace doktorskie w dziedzinie architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Nagrodę tę otrzymał z Politechniki Łódzkiej dr inż. Bartłomiej Pokusiński, za rozprawę doktorską Niezawodność wybranych stalowych konstrukcji prętowych typu diagrid.

Promotor pracy prof. Marcin Kamiński wyjaśnia problematykę poruszoną w pracy oraz oryginalność zastosowanego aparatu obliczeniowego.