Wydarzenia

  W finale burzenia murów

2022-09-29
Finaliści konkursu Falling Walls Lab Warsaw i jury
źródło: pro science

3 minuty - tyle wystarczy, aby opowiedzieć o swoim pomyśle na burzenie naukowych i technologicznych murów. 15 września w Politechnice Warszawskiej odbył się finał ogólnopolskiej edycji prestiżowego konkursu Falling Walls Lab Warsaw.

   Wychowankowie PŁ w Alchemium

2022-09-29
Nowy-stary przewodniczący dr hab. inż. Jacek Szer, prof. PŁ
Ewa Chojnacka

W audytorium im. prof. Tadeusza Paryjczaka 23 września spotkali się wychowankowie Politechniki Łódzkiej na VI Krajowym Zjeździe. Był to zjazd sprawozdawczo-wyborczy, jak zawsze połączony z serią wykładów mówiących o osiągnięciach uczelni i ze spotkaniem towarzyskim. Gospodarzami uroczystości byli prezes Stowarzyszenia Wychowanków PŁ dr hab. inż. Jacek Szer, prof. PŁ i rektor prof. Krzysztof Jóźwik.

   Intensywny finisz projektu High5

2022-09-28
Konsorcjum projektowe na spotkania podsumowującym projekt High5 na Uniwersytecie w Tallinie
arch. autorów

Wraz z końcem lata podsumowaliśmy dotychczasowe osiągnięcia europejskiego projektu Erasmus+ High5 - Transdisciplinary methodology for Integrated Design in higher education, który koordynuje Politechnika Łódzka. Projekt zakłada stworzenie międzynarodowych programów i materiałów dydaktycznych do pracy projektowej ze studentami, wykorzystujących i łączących różne techniki pod hasłem Integrated Design.

 
  Wizyta holenderskich partnerów

2022-09-27
Spotkanie u prorektora prof. Pawła Strumiłły
Jacek Szabela

Zrównoważony Rozwój stał się jednym z priorytetowych obszarów dla większości uczelni na świecie. Efektywność działań wymaga współpracy pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi, różnymi podmiotami (uczelnie, biznes, organizacje pozarządowe i rządowe), jak i różnymi krajami. Jednym z przykładów takiej współpracy jest projekt „Sustaianble, social design”, zainicjowany przez Ambasadę Holandii w Polsce oraz DutchCulture w ramach międzynarodowej polityki kulturalnej tego państwa.

 

  Uroczystość wręczenia certyfikatów KAUT

2022-09-26
Od lewej profesorowie: Małgorzata Sikora, Bohdan Macukow, Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik, Jacek Kucharski i Andrzej Romanowski
arch. KAUT

Dla pięciu kierunków studiów w Politechnice Łódzkiej przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych wręczył pamiątkowe dokumenty poświadczające pozytywną ocenę, co jest równoznaczne z przyznaniem europejskiej akredytacji EUR-ACE® Label.  Strefa Biznesu - otwarcie nowej siedziby Wydziału OiZ

2022-09-26
Budynek, w któym na czterech piętrach ma nową siedzibę Wydział OiZ
Jacek Szabela

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Wydziału nazwanej Strefa Biznesu, zlokalizowanej w zmodernizowanym budynku B17, odbyło się 22 września. Jak podkreśla dziekan prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Strefa Biznesu będzie miejscem owocnej pracy, gdzie w przyjaznej atmosferze będziemy świętować wiele kolejnych sukcesów Wydziału.

   „Piknik Nostalgiczny” na Wydziale OiZ

2022-09-23
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik i dziekan prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Jacek Szabela

Obecni i byli pracownicy Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ wraz z władzami uczelni i przedstawicielami studentów pożegnali 21 września wieloletnią siedzibę – Pałac Scheiblera mieszczący się przy ul. Piotrkowskiej 266, zwany zdrobniale Pałacykiem. Powodem rozstania z tym miejscem stała się przeprowadzka do nowej siedziby.