Wydarzenia

  AMU PAN, czyli głos młodych naukowców

2021-10-15
Dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ
arch.prywatne

Dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ została wybrana zastępcą przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Kadencja nowo powołanych władz AMU, na których czele stanął dr Jacek Ł. Kolanowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, potrwa od 15 grudnia 2021 do 30 czerwca 2024 roku.

   Prestiżowa nagroda dla chemiczki z PŁ

2021-10-08
Prof. Joanna Czaplińska-Kałużna z przyznanym jej Medalem im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego
Jacek Szabela

Prof. Joanna Kałużna-Czaplińska z Politechniki Łódzkiej została tegoroczną laureatką Medalu im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego. Jest to najwyższe wyróżnienie nadawane przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Jest ono przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe w chromatografii, dziedzinie uważanej za najważniejszą metodę analizy związków organicznych.  

   Przemówienie Rektora

2021-10-03
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik wygłosił inauguracyjne przemówienie
Jacek Szabela

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik przemówienie rozpoczął od krótkiego scharakteryzowania pierwszego roku swej kadencji.

- Na każdym etapie mojej drogi, począwszy od budowania programu przez wdrażanie przyjętych założeń, towarzyszy mi hasło Razem ku lepszej przyszłości”. Początek mojej kadencji przypadł na czas pandemii koronawirusa, w którym słowo „razem” nabrało szczególnego znaczenia. (…) Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało nam się ograniczyć skutki pandemii i doprowadzić do bezpiecznego powrotu do nauki stacjonarnej.