Wydarzenia


  Wspólna inauguracja łódzkich uczelni publicznych

2023-10-02
Wypełniona do ostatniego miejsca sala Filharmonii Łódzkiej
Mikołaj Zacharow / Szkoła Filmowa w Łodzi

Inauguracja roku akademickiego 2023/24 miała wyjątkowy charakter. Odbyła się w Filharmonii Łódzkiej z udziałem uczelni stowarzyszonych w Łódzkim Partnerstwie Akademickim (ŁPA). Na Sali zasiadły władze i senaty wszystkich uczelni, a pozostałą część widowni wypełnili po brzegi pracownicy, studenci, doktoranci oraz sympatycy Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Łódzkiej, Szkoły Filmowej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego.  Mobilność przyszłości 

2023-10-01
Uczestnicy spotkania
Jacek Szabela

Łódzkie Forum Future Mobility zorganizowane przez Politechnikę Łódzką służyło dyskusji o najnowszych trendach dotyczących mobilności, tej na ziemi i w powietrzu, bezpiecznej dla ludzi i przyjaznej dla środowiska. Jak podkreślił obecny na spotkaniu przedstawiciel Ambasady Francji mobilność jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata, które wymaga współpracy i zjednoczenia nauki i przemysłu.

   Jubileusz Instytutu Elektroniki

2023-09-29
Spotkanie jubileuszowe odbyło się w Alchemium w auli im. prof. Tadeusza Paryjczaka
Jacek Szabela

Instytut Elektroniki na Wydziale EEIA świętował 50-lecie. Uroczystość zorganizowana tuż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego była połączona z galą XXIII Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering.

   Nowe audytorium na Wydziale BAIŚ

2023-09-26
Elementy wyposażenia sali
Jacek Szabela

Na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej otwarto nowoczesne audytorium projektowania konstrukcji stalowych. Jest to efekt współpracy Katedry Mechaniki Konstrukcji z firmą Rex-Bud Budownictwo, specjalizującą się w generalnym wykonawstwie inwestycji przemysłowych, magazynowych i handlowych.

   Stowarzyszenie Wychowanków zaprasza

2023-09-26
Wiceprezydent m. Łodzi Adam Wieczorek i prorektor ds. nauki prof. Łukasz Albrecht
Hanna Morawska

Doroczne spotkanie wychowanków Politechniki Łódzkiej zgromadziło duże grono absolwentów, którzy chcą się dowiedzieć co nowego wydarzyło się w naszej Alma Mater. Co nowego dzieje się w kampusie, w nauce, w ofercie edukacyjnej…

   QS World University Rankings - Europe

2023-09-22
materiał graficzny

20 września opublikowano pierwszą edycję rankingu QS World University Rankings -  Europe. Sklasyfikowano w niej 688 uczelni z 42 krajów, w tym 33 uczelnie z Polski. Na podium znalazły się kolejno: University of Oxford, ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology, University of Cambridge. Krajowe TOP3 to Uniwersytet Warszawski (92. miejsce), Uniwersytet Jagielloński (122. miejsce) i Politechnika Warszawska (211. miejsce). Politechnika Łódzka uplasowała się na 13. miejscu w Polsce i 385. w Europie, osiągając bardzo dobre wyniki w wymianie studenckiej.  Politechnika Łódzka jeszcze bardziej zielona

2023-09-22
Nasadzenia zorganizowano wokól Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Jacek Szabela

22 września 2023 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zerowej Emisji pracownicy i studenci Politechniki Łódzkiej zasadzili kilkadziesiąt drzew i krzewów na terenie naszego kampusu. Akcja ta była możliwa dzięki zwycięskiemu pomysłowi zgłoszonemu do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego PŁ o nazwie „Idea Box”.

 
  Na rzecz konkurencyjności firm

2023-09-08
Uczestnicy spotkania podpisali dokument założycielski. W środku rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik.
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka jest wśród założycieli INDORO, czyli nowo powstałego Związku Pracodawców Firm Innowacyjnych, Doradczych i Rozwojowych. Członkiem Rady tej organizacji został prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ.