Marcin Kamiński, Katedra Mechaniki Konstrukcji

  Obliczanie niezawodności konstrukcji diagrid

2022-06-09
Wybrane rozwiązania konstrukcyjne typu diagrid analizowane w nagrodzonej rozprawie

Minister Rozwoju i Technologii przyznał nagrody za najlepsze prace doktorskie w dziedzinie architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Nagrodę tę otrzymał z Politechniki Łódzkiej dr inż. Bartłomiej Pokusiński, za rozprawę doktorską Niezawodność wybranych stalowych konstrukcji prętowych typu diagrid.

Promotor pracy prof. Marcin Kamiński wyjaśnia problematykę poruszoną w pracy oraz oryginalność zastosowanego aparatu obliczeniowego.  Systemy informatyczne dla budownictwa

2022-05-24
Sygnatariusze umowy, od prawej: prof. Dariusz Gawin, dr inż. Mirosław Sopek, dr inż. Jan Kroh, prof. Marcin Kamiński
Michał Gajdzicki

Politechnika Łódzka nawiązała współpracę z firmami MakoLab S.A. i Eutonomy działającymi na rynku krajowym i międzynarodowym. Celem współpracy jest stworzenie i wykorzystanie systemów pomiarowych w budynkach mieszkalnych do badania ich szeroko rozumianego komfortu, bezpieczeństwa oraz trwałości.  Bliższa współpraca z przemysłem

2020-04-30
Po podpisaniu umowy,od lewej: prof. Renata Kotynia, prof. Marek Lefik (dziekan Wydziału), prof. Marcin Kamiński (kierownik dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport), prezes firmy Hubert Hoffman oraz pracownik firmy i doktorant PŁ – mgr inż. Rafał Bredow
Sylwia Kalinowska, Commercecon

Współpraca nauki z przemysłem jest priorytetem dla uczelni technicznych wszystkich wysoko rozwiniętych krajów. Jej zadaniem jest podnoszenie innowacyjności i kreatywności absolwentów, tworzenie nowych rozwiązań technicznych i struktur gospodarczych, a także stawianie nowych wyzwań teoretycznych i technologicznych. W związku z tym Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ rozpoczął współpracę z firmą budowlaną Commercecon z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim.