red.

  Wręczono Certyfikaty Doskonałości Kształcenia PKA

Od lewej: sekretarz PKA prof. Jakub Brdulak, dziekani - prof. Tomasz Kubiak i prof. Małgorzata I. Szynkowksa-Jóźwik, przewodniczący PKA prof. Janusz Uriasz i rektor prof. Krzysztof Jóźwik

Dwa spośród ostatnio ocenianych kierunków w Politechnice Łódzkiej - technologia chemiczna i energetyka - otrzymały wyjątkowe wyróżnienie jakim Certyfikat Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Gala wręczenia Certyfikatów odbyła się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem ministra nauki Dariusza Wieczorka, przedstawicieli Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wyróżnionych uczelni.  Odznaczone za zasługi dla Łodzi

Laureatki i laureaci odznaczeń

Podczas posiedzenia Rady Miasta Łodzi zostały wręczone odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. Wśród osób docenionych za działalność na rzecz miasta są prof. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik i dr hab. Katarzyna Zimna, prof. PŁ.

  Brydżyści na podium AMP

AMP w Brydżu Sportowym
Magdalena Seredyńska, Uniwersytet Szczeciński

To było święto szlachetnej gry w karty, czyli brydża sportowego. W Szczecinie zakończyły się finały Akademickich Mistrzostw Polski i poznaliśmy najlepszych zawodników oraz drużyny w naszym kraju.  Profile lipidowe u dzieci małych jak na wiek ciążowy

mat. ilustracyjny

Rektorzy Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyznali po raz trzeci wspólną nagrodę za najlepszą publikację naukową. Nagrodzona praca „Lipid Profile in Children Born Small for Gestational Age” została opublikowana w Nutrients, międzynarodowym recenzowanym czasopiśmie o otwartym dostępie, indeksowanym w bazach Scopus , Web of Science i innych.
  Jeden kandydat w wyborach rektora PŁ

rektor prof. Krzysztof Jóźwik
arch. Działu Promocji

Do wyboru rektora Politechniki Łódzkiej w kadencji 2024-2028 został zgłoszony ze społeczności uczelni jeden kandydat. O reelekcję będzie ubiegał się prof. Krzysztof Jóźwik sprawujący funkcję rektora od 1 września 2020 roku.

   Granty z UMŁ

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik w czasie konferencji prasowej promującej konkurs. Z tyłu wiceprezydent Łodzi Piotr Pustelnik
UMŁ

Do tegorocznej edycji miejskiego konkursu dotacyjnego „Łódź akademicka – naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2024” wpłynęła rekordowa liczba – 56 wniosków.