Życie Uczelni nr 168

  Kulturalna zamiana ról

Prof. Anna Jeremus-Lewandowska i prowadzący rozmowę prof. Ireneusz Zbiciński
Marcin Szmidt

Ostatnie już w tym sezonie „Czwartkowe Forum Kultury” było pod każdym względem wyjątkowe. Jego gościnią była bowiem profesor Anna Jeremus-Lewandowska - postać, bez której trudno wyobrazić sobie spotkania z kulturą na Politechnice Łódzkiej, śpiewaczka i profesor sztuk muzycznych.

  Politechnika Łódzka i Krajowa Grupa Spożywcza S.A. (KGS) - Partnerstwo dla innowacji (FILM)

Sygnatariusze, od prawej: rektor prof. Krzysztof Jóźwik, przewodnizcący rady nadzorczej Witold Olszewski i członek zarządu Wojciech Pomajda
Marcin Szmidt

Współpraca między Politechniką Łódzką a Krajową Grupą Spożywczą ma na celu podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki w sektorach rolnym, spożywczym i paszowym.

   Wyjątkowy doktorat honorowy

Prof. Jacek Moll, doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej
Marcin Szmidt

Wybitny kardiochirurg, ceniony lekarz, wirtuoz w łączeniu medycyny i inżynierii, wspaniały człowiek – prof. dr hab. n. med. inż. Jacek Moll odebrał doktorat honoris casua Politechniki Łódzkiej. Pełna wzruszeń uroczystość z udziałem znamienitych gości odbyła się 19 czerwca.

(Fotorelacja z wydarzenia)

   Województwo Łódzkie dla doktorantów ISD

Doktoranci z ISD
arch. ISD

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Politechniki Łódzkiej (ISD PŁ) nawiązała współpracę z Samorządem Województwa Łódzkiego, która zaowocowała przyznaniem dotacji celowej na rok 2024. Środki te zostaną w całości przeznaczone na wypłatę stypendiów doktoranckich młodym naukowcom, którzy kształcąc się w ISD PŁ, realizują innowacyjne projekty badawcze kluczowe dla rozwoju technologicznego regionu łódzkiego.  Nowe możliwości uzyskania podwójnego dyplomu dla studentów kierunku „elektronika i telekomunikacja” w ramach projektu Active D2

Rozmowy na Uniwersytecie w Vigo
żródło: Uniwersytet w Vigo

Uniwersytet w Vigo w Hiszpanii to jeden z kluczowych partnerów Politechniki Łódzkiej w projekcie ActiveD2–Active Double Degree Wdrożenie modelu studiów wspólnych opartego na aktywnych metodach kształcenia i uczenia się. Jednym z rezultatów projektu było podpisanie w czerwcu bieżącego roku umowy o podwójnym dyplomie pomiędzy naszymi uczelniami.

   Nasze piłkarki ręczne ze srebrnymi medalami w AMP

Zawodniczka PŁ wykonuje rzut
Michał Walusza

Turniej finałowy Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn, który odbył się w Opolu stał na bardzo wysokim poziomie. Najlepsze okazały się zawodniczki Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Kolejne miejsca zajęły szczypiornistki Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i Uniwersytetu Gdańskiego. Dobrze zagrały też reprezentantki Politechniki Łódzkiej.

   Program Horyzont Europa dofinansuje zrównoważone projektowanie tekstyliów

logo projektu

Politechnika Łódzka wspólnie z uczelniami z Norwegii, Belgii i Hiszpanii prowadzić będzie prace badawcze podejmujące wyzwania środowiskowe związane z przemysłem tekstylnym. Rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania w recyklingu tekstyliów jest szczególnie istotne w kontekście dyrektywy UE, która wymaga selektywnej zbiórki tekstyliów domowych do 2025 roku.

O projekcie pisze jego koordynator, prof. Katarzyna Grabowska, dziekan Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa PŁ

/


  Wręczono Certyfikaty Doskonałości Kształcenia PKA

Od lewej: sekretarz PKA prof. Jakub Brdulak, dziekani - prof. Tomasz Kubiak i prof. Małgorzata I. Szynkowksa-Jóźwik, przewodniczący PKA prof. Janusz Uriasz i rektor prof. Krzysztof Jóźwik

Dwa spośród ostatnio ocenianych kierunków w Politechnice Łódzkiej - technologia chemiczna i energetyka - otrzymały wyjątkowe wyróżnienie jakim Certyfikat Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Gala wręczenia Certyfikatów odbyła się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem ministra nauki Dariusza Wieczorka, przedstawicieli Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wyróżnionych uczelni.