Życie Uczelni nr 158  Truskawki lepiej liofilizowane

2021-11-26
Budynek LabFactor Wydziału IPOŚ mieści wiele zaawansowanych technologicznie laboratoriów
arch. Działu Promocji

Politechnika Łódzka jest partnerem w projekcie wdrożeniowym „Opracowanie innowacyjnej technologii liofilizacji truskawek w trybie ciągłym, z kontrolą i optymalizacją on-line parametrów jakościowych produktu, opartą na algorytmach sztucznej inteligencji oraz pomiarach spektralnych”. Pracami prowadzonymi w naszej uczelni kieruje dr hab. inż. Paweł Wawrzyniak z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, który pisze o zaplanowanych w projekcie efektach.  Hybrydowo o nowych sposobach interakcji

2021-11-26
Sesja otwierająca konferencję. Przewodniczący konferencji w sali Alchemium i zdalnie rektor prof. Krzysztof Jóźwik oraz prof. Włodzisław Duch.
Matthias Hoppe

Drzwi z klamką, która pojawia się dopiero wtedy, gdy do nich podchodzimy, gra planszowa dla osób niewidomych czy… psi internet. Te i inne tematy dotyczące nowych sposobów interakcji człowiek-komputer poruszane były podczas międzynarodowej konferencji ACM ISS 2021.

 
  Doceniono najlepszych

2021-11-24
Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi i rektor prof. Krzysztof Jóźwik rozmawiali z dziennikarzami o programie stypendialnym
Jacek Szabela

W budynku Alchemium z udziałem władz uczelni i Miasta Łodzi uroczyście wręczono stypendia Prezydenta Miasta Łodzi oraz programu Młodzi w Łodzi.


  W „Nature” o nowatorskim odkryciu fizyków z PŁ

2021-11-22
Prof. Tomasz Czyszanowski ( pierwszy od lewej) z zespołem naukowym fotoniki: dr hab. Michałem Wasiakiem, mgr inż. Magdaleną Marciniak i dr. inż. Marcinem Gębskim
Jacek Szabela

Zespół naukowców z Instytutu Fizyki PŁ pracujący pod kierunkiem prof. Tomasza Czyszanowskiego opisał nowe zjawisko polegające na zwiększeniu mocy optycznej emitowanej przez lasery VCSEL w wyniku złamania ich symetrii cylindrycznej. W ostatnim wydaniu Nature Photonics dostrzeżono nowatorstwo i znaczenie aplikacyjne tego odkrycia, poświęcając mu artykuł z serii News & Views: „Asymmetry brings power boost”.