Życie Uczelni nr 155

  Nowa odsłona serwisu PŁ

2021-03-05
Nowa strona internetowa PŁ, przeglądanie na tablecie
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka rozumie, jak ważnym narzędziem w komunikacji jest strona internetowa. Podejmując prace na zmianą serwisu uczelni, zdecydowano, że nowa wersja będzie miała nie tylko inną szatę graficzną, ale też nawigację, treści oraz funkcjonalności. Bardzo ważnym etapem prac nad projektem były konsultacje ze społecznością akademicką.

   Wyróżnienie od Microsoft

2021-02-26
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik i dyrektor ds. edukacji Microsoft Polska Cecylia Szymańska
Jacek Szabela

Firma Microsoft przyznała Politechnice Łódzkiej tytuł „Uczelnia w Chmurze Microsoft”. To dowód wyróżnienia za modelowe wykorzystywanie narzędzi i technologii Microsoft w działalności uczelni.

List gratulacyjny i elegancką plakietę wręczyła rektorowi prof. Krzysztofowi Jóźwikowi dyrektor ds. edukacji Microsoft Polska Cecylia Szymańska. W spotkaniu udział wziął także dyrektor Uczelnianego Centrum Informatycznego PŁ dr inż. Rafał Grzybowski oraz Kacper Zubrzycki z Microsoft.

 
  Europejskie Igrzyska Uniwersyteckie w Łodzi

2021-02-26
Komitet Organizacyjny EUG Lodz 2022
Jacek Szabela

W 2022 r. Politechnika Łódzka będzie organizatorem European Universities Games (EUG) - największej sportowej imprezy dla studentów w Europie.

Wspólny wniosek Politechniki Łódzkiej, miasta Łodzi i Akademickiego Związku Sportowego o prawo do organizacji EUG został zatwierdzony w 2018 roku podczas Zgromadzenia Generalnego EUSA – Europejskiego Związku Sportu Akademickiego. To organizacja działająca od ponad 20 lat, zrzeszająca 46 delegatów państw z całej Europy. Jej sztandarowym wydarzeniem, największym świętem sportu akademickiego są EUG, organizowane co 2 lata w różnych miastach.

 
  Miasto wspiera projekty z PŁ

2021-02-23
Wiceprezydent Adam Pustelnik gratulował zwyciężcom konkursu
źródło:UMŁ

W konkursie „Łódź Naukowa, Łódź akademicka 2021” w gronie laureatów znalazły się cztery projekty prowadzone w Politechnice Łódzkiej. Urząd Miasta Łodzi przyznał dotacje o łącznej wartości 250 tys. zł dla 15 projektów wybranych spośród 52 zgłoszeń.

   Monitorowanie zdrowia zwierząt

2021-02-17
Łukasz Adamek (po lewej) i Paweł Kielanowski z urządzeniem ThermoEye
Przemysław Sękalski

Poznaliśmy wyniki konkursu Student - Wynalazca. W gronie laureatów są doktoranci z Politechniki Łódzkiej, których patent dotyczy monitorowania temperatury zwierząt.

Konkurs jest organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską dla młodych twórców, którzy w już w czasie studiów zostali autorami lub współautorami opatentowanego wynalazku. W tegorocznej 11. już edycji wyróżnienie otrzymali Paweł Kielanowski i Łukasz Adamek, absolwenci Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki naszej alma mater.  Publikacje otwarte dla świata

2021-02-17
otwarty dostęp do publikacji cyfrowych

Publikacje Open Access są ważnym elementem otwartego modelu komunikacji naukowej, przynoszą też wiele korzyści ich autorom. Z początkiem nowego roku uruchomiono w Politechnice Łódzkiej specjalną ścieżkę dofinansowania kosztów publikacji Open Access, które posiadają co najmniej 100 pkt według aktualnego ministerialnego wykazu (obecnie czasopismom przypisano 20, 40, 70, 100, 140 lub 200 punktów).  #EKOlogicznie z PŁ

2021-02-17
Informacja o pierwszym odcinku w cyklu

Nowy cykl popularnonaukowy na Politechnice Łódzkiej jest poświęcony ekologii. W spotkaniach odbywających się co dwa tygodnie eksperci z różnych dyscyplin radzą, jak stać się bardziej świadomym konsumentem, oczywiście prezentują również badania naukowe prowadzone na PŁ, służące środowisku. Inicjatywa cieszy się popularnością wśród widzów oraz zainteresowaniem ze strony mediów.  „Zielone kompetencje” młodzieży

2021-02-16
logo projektu

W obliczu zmian klimatycznych i dynamicznie zmieniającej się gospodarki poszukiwane są rozwiązania, które wspierają dążenie do bardziej zrównoważonego, „zielonego” świata. Na te potrzeby odpowiada europejski projekt Design4Climate, którego koordynatorem jest Politechnika Łódzka. Jest on finansowany z programu Erasmus+ i wiąże się z rozwijaniem „zielonych kompetencji” młodzieży kształcącej się w szkolnictwie technicznym i zawodowym.