Joanna Matuszewska, Instytut Architektury i Urbanistyki

  Ekspresja artystyczna w czasach konfliktu militarnego

Prof. Julia Iwaszko i prof. Marek Pabich podczas wernisażu
Karol Wysznacki

W holu głównym budynku Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ odbył się wernisaż wystawy „A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła (J 1,5)”, która hasłem przewodnim odwołuje się do biblijnej symboliki słów z Ewangelii św. Jana.

   Projekt studenta architektury wyróżniony w leśnym konkursie

Fragment planszy wyróżnionego projektu

Głównym zadaniem w ogólnopolskim konkursie, któremu przyświecało hasło „Bez lasów będziemy w lesie!” było stworzenie wizualizacji outdoorowej instalacji artystycznej (inaczej OOH, czyli out of home) dotyczącej zrównoważonego leśnictwa. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymał Adam Szebesczyk, student architektury w Politechnice Łódzkiej Konkurs był elementem kampanii na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej przez WWF Polska.
  Duży sukces studentów architektury

Studenci podczas malowania
Joanna Matuszewska

W Chełmnie nad Wisłą odbyły się (10-20 lipca) Ogólnopolskie Warsztaty Plenerowe Studentów Architektury. Organizowane od 2004 roku przez Urząd Miasta w Chełmnie mają formę konkursu, a najlepsze prace uhonorowane są nagrodami. Studenci Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ uczestniczą w chełmińskich plenerach od ich początków, a w tym roku zdobyli połowę z puli nagród.