Dorota Utracka, Wydawnictwa Uczelniane, Biblioteka PŁ

  Standardy recenzowania prac naukowych w Wydawnictwie PŁ

2020-11-06
mat. ilustracyjny

Recenzja pracy naukowej to temat drażliwy, od zawsze szeroko dyskutowany w środowisku naukowym. Traktowany jest przez ludzi nauki z jednej strony jako obszar rzetelnego, merytorycznego dialogu, z drugiej zaś nierzadko jako okazja do protekcjonizmu lub demonstrowania środowiskowej dominacji „starszych” nad „młodszymi”, dlatego tak ważne są procedury recenzowania.

By oswoić „demona” recenzji, warto przywołać raz jeszcze zbiór obowiązujących norm, a także rozwiać liczne wątpliwości, jakie nieodmiennie narastają wokół tego zagadnienia.  Autoplagiat i jak go unikać

2020-08-18
.

Często w praktyce redakcyjnej spotykamy się z pytaniami dotyczącymi autoplagiatów. Zadają je w szczególności autorzy lub doktoranci, którzy chcą opublikować tekst bazujący na wcześniejszych pracach naukowych lub opublikowanych artykułach. Zawsze pojawia się obawa, by nowa publikacja nie spotkała się z zarzutami popełnienia autoplagiatu. Czym jest to zjawisko, jak postrzegane jest w środowisku naukowym i co zrobić, by uniknąć plagiatowania samego siebie?