Rektor Politechniki Łódzkiej przewodniczącym KRPUT

21-06-2024

Prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej, został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) w kadencji 2024-2028.

 

 

Decyzja zapadła jednomyślnie podczas Zgromadzenia plenarnego KRPUT w Politechnice Gdańskiej 20 czerwca.

Zdaniem nowego przewodniczącego, oprócz kwestii finansowania nauki, istotne jest wprowadzenie zmian w podejściu do procesu kształcenia.

- Działając na arenie międzynarodowej, musimy budować konkurencyjność naszych uczelni. Świat zmienia się szybko, dlatego elastyczność i sprawność reakcji na wyzwania są kluczowe. Młodemu pokoleniu, naszym studentom i doktorantom, trzeba zapewnić kompetencje na przyszłość, której jeszcze nie znamy, wzbudzając w nich kreatywność i samodzielność myślenia.

Prof. Krzysztof Jóźwik, dziękując za wybór powiedział

- Jako przewodniczący, zobowiązuję się do pracy nad wyzwaniami, które przed nami stoją, mając na uwadze dobro naszych uczelni i całego kraju. Razem możemy zbudować silne i innowacyjne szkolnictwo wyższe, które będzie dumną wizytówką Polski.

Na stanowisku przewodniczącego KRPUT rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik zastąpi rektora Politechniki Poznańskiej prof. Teofil Jesionowskiego. W tej kadencji rektor PŁ był zastępcą przewodniczącego.

W nowej kadencji wiceprzewodniczącymi KRPUT zostali rektorzy: dr hab. Danuta Zawadzka, prof. Politechniki Koszalińskiej, prof. Marek Pawełczyk – Politechnika Śląska i prof. Krzysztof Wilde – Politechnika Gdańska.