Politechnika Łódzka i Krajowa Grupa Spożywcza S.A. (KGS) - Partnerstwo dla innowacji (FILM)

20-06-2024

Współpraca między Politechniką Łódzką a Krajową Grupą Spożywczą ma na celu podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki w sektorach rolnym, spożywczym i paszowym.

 

 

Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Krzysztof Jóźwik, podkreśla, że partnerstwo obejmie badania, rozwój oraz kształcenie. Obie instytucje wspólnie pracować będą nad kluczowymi obszarami, które mają znaczenie dla rolnictwa, obszarów wiejskich i konsumentów.

Wojciech Pomajda, członek Zarządu KGS, zaznacza, że holding jest dynamicznie rozwijającym się podmiotem, wdrażającym innowacje zarówno w produkcji rolnej, jak i w nowoczesnych technologiach. KGS jest ważnym graczem na rynku cukru w Polsce i za granicą, a także działa w sektorach skrobiowym, rolno-nasiennym, przetwórstwa i spożywczym. Współpraca między uczelnią a holdingiem otworzy drzwi do transferu nowoczesnych technologii, wizyt studyjnych i praktyk studenckich.

Uczestnicy spotkania. Od lewej Jan Piotrowski, Wojciech Pomajda, Witold Olszewski, prof. Anna Diowksz, prof. Krzysztof Jóźwik, prof. PŁ Andrzej Baryga i prof. PŁ Stanisław Brzeziński Uczestnicy spotkania. Od lewej Jan Piotrowski, Wojciech Pomajda, Witold Olszewski, prof. Anna Diowksz, prof. Krzysztof Jóźwik, prof. PŁ Andrzej Baryga i prof. PŁ Stanisław Brzeziński

foto: Marcin Szmidt

Politechnika Łódzka jest dumna z prowadzenia unikatowych badań i edukacji w dziedzinie cukrownictwa. Studenci, którzy odbywają płatne staże w cukrowniach, zdobywają bezcenne doświadczenie, a ich prace dyplomowe przyczyniają się do rozwoju fabryk. Prof. PŁ Stanisław Brzeziński, związany z kształceniem w zakresie cukrownictwa, wspomina, że już wcześniej prace studentów przyczyniły się do modernizacji procesów technologicznych.

Badania prowadzone w Katedrze Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności koncentrują się na wykorzystaniu produktów ubocznych powstających przy produkcji cukru. Ich celem jest osiągnięcie zrównoważonego i maksymalnie ekonomicznego procesu produkcji. – Nasze Akredytowane Laboratorium Analityki Cukrowniczej jest gotowe wspierać Krajową Grupę Spożywczą w przeprowadzaniu zaawansowanych analiz cukrowniczych – informuje kierujący Katedrą, profesor Andrzej Baryga.

W spotkaniu związanym z podpisaniem porozumienia udział wzięli jego sygnatariusze – rektor prof. Krzysztof Jóźwik, członek zarządu Wojciech Pomajda i prezes rady nadzorczej Witold Olszewski, a także Jan Piotrowski, prezes KSC Bioenergetyka oraz z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności - dziekan prof. Anna Diowksz, prof. PŁ Andrzej Baryga i prof. PŁ Stanisław Brzeziński.