Poczuć satysfakcję z uprawiania nauki

02-12-2020

Pracownicy, doktoranci, a także studenci Politechniki Łódzkiej mogą otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za szczególną aktywność w pracy naukowej.

Uczelnia opublikowała regulamin wprowadzonego systemu nagród motywacyjnych. Celem tego działania jest dążenie do uzyskania przez Politechnikę Łódzką statusu Uczelni Badawczej. Nie będzie to możliwe bez spełnienia określonych warunków, m.in. bez dużej liczby szeroko cytowanych w świecie publikacji oraz prowadzenia badań w prestiżowych grantach.

Jak podkreśla rektor prof. Krzysztof Jóźwik

Jest to pierwszy krok we wprowadzaniu specjalnych rozwiązań służących podniesieniu prestiżu Politechniki Łódzkiej. Chcemy, aby te osoby, które prowadzą badania na najwyższym poziomie uzyskały dodatkowe dochody. Najważniejsza jest jakość badań, bez względu na to czy prowadzi je profesor, czy student.

Premiowane nagrodami są publikacje w najlepszych czasopismach, referaty w recenzowanych materiałach konferencji międzynarodowych, monografie publikowane w prestiżowych wydawnictwach, uzyskane patenty i granty badawcze.

- Dzisiaj największe sukcesy osiąga się w interdyscyplinarnych zespołach, dlatego nasz regulamin precyzuje wysokość nagrody w zależności od wartości naukowej osiągnięcia i liczby jego autorów związanych z Politechniką Łódzką, a także udziału w nim naukowców z zagranicy – zaznacza rektor. -  Tak zwane kwoty bazowe wahają się od 500 zł do 12 000 zł. Oczywiście dane osiągnięcie może zostać nagrodzone w konkursie tylko raz.

Fundusz na nagrody pochodzi ze zwiększonej o 2 proc. subwencji, jaką Politechnika Łódzka otrzymała, przystępując do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

- Środki jakie chcemy przeznaczyć w tym roku dla najlepszych i najbardziej aktywnych w pracy naukowej osiągną poziom kilku milionów złotych -  mówi rektor prof. Krzysztof Jóźwik.

 

 

Wystąpienie rektora prof. Krzysztofa Jóźwika nawiązujące do nagród motywacyjnych.