PŁ koordynuje projekt BioTrainValue

26-08-2022

Technologie innowacyjnych bioproduktów jak np. biowęgiel czy biopaliwa to cel instytucji badawczych i firm skupionych wokół projektu BioTrainValue. Środki finansowe na szeroko przewidziane działania pochodzą z UE, z programu Horyzont Europa Maria Skłodowska-Curie Staff Exchange. Budżet projektu to ponad 1,25 miliona euro. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest dr inż. Szymon Szufa, młody naukowiec z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ.

 

 

Międzynarodowe konsorcjum złożone z 6 instytucji akademickich i 4 pozaakademickich wypełnia wyzwania interdyscyplinarności projektu oraz praktycznego celu jakim jest wdrożenie w krajach partnerskich technologii toryfikacji, czyli wysokotemperaturowego uwęglania biomasy z wykorzystaniem pary przegrzanej. To właśnie wykorzystanie pary przegrzanej jako źródła ciepła jest elementem innowacji procesu znanego od wielu lat – przykładem toryfikacji jest prażenie kawy. Opracowana technologia zostanie wykorzystana w budowie modułowych instalacji małej mocy. Wynikiem badań będzie też agroenergetyczna technologia produkcji przetworzonych biopaliw stałych o pożądanych właściwościach, bioprodukty, takie jak biopaliwa, nawozy o lepszych właściwościach i biowęgiel jako dodatek do nawozów dla rolnictwa.

Jak dodaje dr inż. Szymon Szufa

– Sieć współpracy tworzą partnerzy z Polski, Austrii, Niemiec, Słowenii, Grecji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Realizowany przez nasze konsorcjum program badawczy ma prowadzić do postępu technologicznego w metodologii karbonizacji biomas i przetwarzania odpadów z produkcji rolnej i spożywczej (odpady stałe z biogazowni rolniczych) na odnawialną energię elektryczną, ciepło technologiczne i biopaliwa. Służyć temu będą m.in. wymiana kadry akademickiej i inżynierskiej pomiędzy partnerami, wspólne publikacje, seminaria, warsztaty eksperckie, interaktywne wykłady i udział w międzynarodowych konferencjach połączonych z targami branżowymi. Dr inż. Szymon Szufa z Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy prowadzi już od kilkunastu lat badania dotyczące zwiększenia wydajności środowiskowej biomasy i jej sprawności energetycznej. Trzy lata temu uzyskał dofinansowanie z prestiżowego programu LIDER, wcześniej realizując inne projekty związane z toryfikacją biomasy z wykorzystaniem pary przegrzanej. Zbudował zespół, z którym przez najbliższe 4 lata będzie realizował kolejne wyzwanie, starając się być w awangardzie prowadzonych w tej tematyce badań.

Partnerzy projektu

Partnerami projektu koordynowanego przez Politechnikę Łódzką są: Aston University oraz firma Pyro Genesys z Wielkiej Brytanii, firma ARIGNA FUELS z Irlandii, firma MUELER ABFALTECHNIK z Austrii, BEST Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH z Austrii, West Saxon University of Applied Sciences of Zwickau z Niemiec, National Institut of Chemistry z Ljubljany, Politechnika Kreteńska z Grecji oraz polska firma APS-Ekoinnowacje Sp. z o.o.