Małgorzata Wróblewska, Biblioteka PŁ - Oddział Tworzenia Zasobów Cyfrowych

  Otwieranie danych badawczych

2020-09-14
mat. ilustracyjny

Dane badawcze - schować do szuflady czy podzielić się z innymi? W Bibliotece PŁ trwają prace nad utworzeniem repozytorium danych badawczych dla projektów realizowanych w Politechnice Łódzkiej. Biorąc pod uwagę przytoczone w artykule korzyści i trendy światowe można sądzić, że repozytorium przyczyni się do rozwoju nauki i ułatwienia badaczom pracy.