Kobiety na kierowniczych stanowiskach w pierwszym ćwierćwieczu PŁ

04-04-2024

W maju 2024 roku mija 79 lat od powołania Politechniki Łódzkiej. W pierwszych 25 latach niewielka liczba kobiet pełniła obowiązki dziekana, prodziekana czy kierownika katedry. Kilka kobiet kierowało zespołami w katedrach.

Te zaszczytne funkcje w okresie 1945-1970 sprawowały: Stefania Bachman, Alicja Dorabialska, Jadwiga Jakubowska, Jadwiga Mońka-Szmatloch, Wiktoria Morozowska, Danuta Sadowska, Marta Skorko, Eligia Turska-Kuśmierzowa, Zofia Wendorff, Stanisława Witekowa i Apolonia A. Wrzesińska.

Jakimi jednostkami kierowały?

 • Prof. Stefania Bachman (1920-2007) – utworzyła i kierowała Zespołem Radiacyjnej Chemii Spożywczej od roku 1969 r.
 • Prof. Alicja Dorabialska (1897-1975), która otrzymała tytuł jeszcze przed wojną w 1934 r. współtworzyła Wydział Chemiczny w powstającej w 1945 r. Politechnice Łódzkiej. Została drugim dziekanem tego wydziału, gdy prof. Tadeusz Wojno po kilku tygodniach wrócił do macierzystej Politechniki Warszawskiej. Prof. Dorabialska stała na czele Wydziału w latach 1945-47 i 1948-51. W okresie 1947-48 była prodziekanem. Od 1945 r. do 1968 kierowała Katedrą Chemii Fizycznej
 • Prof. Jadwiga Jakubowska (1905-2001) stworzyła i kierowała Katedrą Mikrobiologii Technicznej na Wydziale Chemii Spożywczej (1952-1970). W latach 1960-1962 była prodziekanem Wydziału.
 • Prof. doc. dr Jadwiga Mońka- Szmatloch (1914-2015). W latach 1961-1963 pełniła obowiązki kierownika Katedry Fizyki Technicznej na Wydziale Elektrycznym.
 • Doc. dr inż. Wiktoria Morozowska (1908-1992). W Katedrze Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym została w 1956 kierownikiem nowo utworzonego Zakładu Klimatyzacji.
 • Doc. dr hab. Danuta Sadowska (1915-1979). W 1968 roku została kierownikiem katedry Matematyki Wydziału Elektrycznego, a w latach 1966-1969 była prodziekanem tego Wydziału.
 • Z-ca prof. mgr Marta Skorko (1908-2001). Od maja 1957 do września 1958 roku pełniła obowiązki kierownika Katedry Fizyki Wydziału Chemicznego.
 • Prof. Eligia Turska-Kuśmierzowa (1909-1996). W roku 1958 utworzyła Katedrę Chemii Fizycznej Polimerów na Wydziale Włókienniczym, którego prodziekanem była w latach 1956-1957.
 • Prof. Zofia Wendorff (1906-1991). W latach 1953-1970 kierowała Katedrą Metalurgii (do 1956 roku) i po zmianach Katedrą Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej. Była prodziekanem Wydziału Mechanicznego w latach 1954-56 oraz 1964-66.
 • Prof. Stanisława Witekowa (1913-1978). W latach1953 -64 kierowała Zakładem Chemii Ogólnej W Katedrze Chemii Nieorganicznej. Po reaktywacji Katedry Chemii Ogólnej w 1964 roku została jej kierownikiem.
 • Doc. dr Apolonia A. Wrzesińska (1910-1997). W latach 1964 -70 kierowała Katedrą Fizyki Technicznej na Wydziale Elektrycznym