Katarzyna Żykwińska-Rouba, Centrum Kształcenia

  Szkoła Letnia z VR

2021-07-22
Uczestnicy z certyfikatami udziału w Szkole Letniej (5-9 lipca 2021 r.)

Projekt VTECH - Accelerating Western Balkans University Modernization by Incorporating Virtual Technologies realizowany w programie Erasmus + koordynowany jest przez Uniwersytet Aleksandra Moisiu w Durrës w Albanii. Dzięki zaangażowaniu 11 uczelni (m.in. z Albanii, Kosowa, Słowenii, Republiki Macedonii Północnej, Polski, Estonii), po raz pierwszy na bałkańskich uniwersytetach wdrażana będzie koncepcja technologii wirtualnej.