Szkoła Letnia z VR

22-07-2021

Projekt VTECH - Accelerating Western Balkans University Modernization by Incorporating Virtual Technologies realizowany w programie Erasmus + koordynowany jest przez Uniwersytet Aleksandra Moisiu w Durrës w Albanii. Dzięki zaangażowaniu 11 uczelni (m.in. z Albanii, Kosowa, Słowenii, Republiki Macedonii Północnej, Polski, Estonii), po raz pierwszy na bałkańskich uniwersytetach wdrażana będzie koncepcja technologii wirtualnej.

W ramach projektu prowadzone są warsztaty i szkolenia dla studentów i nauczycieli akademickich.

Poznają wirtualną rzeczywistość Poznają wirtualną rzeczywistość

Na początku lipca na Uniwersytecie Biznesu i Technologii w Prisztinie (Kosowo), odbyła się Letnia Szkoła z Wirtualnej Rzeczywistości. Udział w niej wzięło 6 zespołów studenckich z partnerskich uczelni.

Kadra z Politechniki Łódzkiej: dr inż. Dorota Kamińska, koordynująca projekt w naszej uczelni, dr inż. Grzegorz Zwoliński i mgr inż. Anna Laska – Leśniewicz prowadziła warsztaty wraz z nauczycielami z uniwersytetów w Lublanie (Słowenia) i Tartu (Estonia). Zajęcia poświęcone były modelowaniu 3D, aranżacji środowiska wirtualnej rzeczywistości , projektowania interfejsu użytkownika i scenariuszy dla interakcji, jak również z zakresu testowania użyteczności aplikacji VR.

Studenci uczestniczący w Szkole Letniej otrzymali certyfikaty oraz 3 punkty ECTS.