Dorota Utracka, Biblioteka Politechniki Łódzkiej Wydawnictwa Uczelniane

  Standardy recenzowania prac naukowych

2020-11-25
ScientificReview Wikipedia

Recenzja wydawnicza pracy naukowej jest dokumentem prezentującym opisowo-krytyczne, a nierzadko polemiczne odniesienie się do dzieła. Jej zasadniczym celem jest ocena tego dzieła i ewentualna rekomendacja dotycząca skierowania go do druku. Jak zatem powinna być zbudowana „dobra” recenzja? Nie powinna być zdawkowa, czy zbyt ogólna, a wszelkie oceny muszą być wyraźnie sformułowane i wyczerpująco uzasadnione. Opinie recenzenta prezentowane w różnych miejscach recenzji powinny być wewnętrznie koherentne [1, 2].