Wystawa Grupy PlusMinus

30-01-2024

Pierwszy w tym roku wernisaż w Galerii „Politechnika” był spotkaniem z artystkami i twórczością Grupy PlusMinus. Tworzy ją 10 absolwentek Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie ASP im. Władysława Strzemińskiego) w Łodzi.

 

 

Wspólnie działają od 2005 roku, organizując wystawy, spotkania, plenery i uczestnicząc w życiu kulturalnym Łodzi. Oprócz wystaw grupowych, często tematycznych, każda z artystek pracuje i prezentuje swoje dokonania indywidualnie. Grupa przez wiele lat prowadziła też warsztaty plastyczne z młodzieżą niepełnosprawną organizowane w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP w Załęczu Wielkim.

Prace eksponowane w Galerii „Politechnika” pokazują indywidualny charakter twórczości każdej artystki z Grupy PlusMinus, ich odmienne wizje sztuki i różne osobowości.

Grupa PlusMinus Grupa PlusMinus

foto: Jacek Szabela

Maria Kępińska, krytyk sztuki, nawiązując do fotografii prezentującej każdą z członkiń Grupy z podpisem w postaci pierwszej litery jej imienia pisze

- Problem ścisłego związku dzieła sztuki z jego twórcą podejmują artystki z Grupy PlusMinus, rozważając istotę niezbywalnego prawa do identyfikowania osobowości autora z indywidualnymi cechami i wartościami estetycznymi stanowiącymi o oryginalności jego prac. Wykorzystanie pierwszych liter imion autorek jako plastycznych znaków wskazujących na ich udział w funkcjonowaniu grupy oraz na wykonawstwo prac prezentowanych na wystawie sugeruje, że litera – wizualny symbol głoski – ma wciąż wartość identyfikującą i znaczącą oraz artystyczną.

Od lewej: prof. Małgorzata  I. Szynkowska-Jóźwik,dziekan Wydziału Chemicznego, na którym mieści się Galeria Politechnika i prof. Piotr Mastalerz, kurator wystawy Od lewej: prof. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik, dziekan Wydziału Chemicznego, na którym mieści się Galeria Politechnika i prof. Piotr Mastalerz, kurator wystawy

foto: Jacek Szabela

Grupę PlusMinus tworzą: Barbara Cuper-Zbierska, Barbara Czerwińska, Elżbieta Dmowska-Sawczuk, Urszula Klechta, Izabella Klinger, Grażyna Margiel, Hanna Mróz-Witaszek, Maria Sadowska, Małgorzata Stopczyńska i Katarzyna Zbierska-Michalak.