Spotkanie z Rektorem

30-05-2023

Otwarte spotkanie rektora prof. Krzysztofa Jóźwika ze społecznością uczelni posłużyło przekazaniu ważnych informacji i odpowiedzeniu na pytania ze strony osób w nim uczestniczących.

 

 

O czym powiedział na wstępie rektor? Przede wszystkim przypomniał o zakończonych inwestycjach, czyli budynku współdzielonego obecnie przez Centrum Papiernictwa i Poligrafii oraz Wydział Organizacji i Zarządzania, budynku pasywnym, budynku wyremontowanym na potrzeby przedszkola i żłobka oraz akademiku „Mikrus”. Kilka inwestycji trwa. Największą jest drugi etap budowy Alchemium. Politechnika Łódzka otrzyma wkrótce ze strony MEiN dodatkowe 50 milionów na wyposażenie budynku, dzięki czemu nie zostaną na ten cel użyte środki z subwencji.

Ruch pojazdów w uczelni reguluje nowy system wjazdowy już działający w kampusie B, a taki sam powstanie do końca tego roku w kampusie A.

Inwestycje to wydatki, trzeba zatem szukać oszczędności. Tych rektor upatruje m.in. w takich działaniach jak instalowanie kolejnych ogniw fotowoltaicznych. Z kolei zainstalowane 200 kamer w kampusie A pozwoli zmniejszyć koszty ochrony, a działające centrum monitoringu uczynić ją jeszcze bardziej skuteczną.

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik mówił też o pracach związanych z wprowadzeniem zmian do Statutu PŁ, z których szczególnie istotna jest likwidacja Rady ds. Stopni Naukowych przy równoczesnym przekształceniu Rad Dyscyplin w organ uczelni (od 1 października). Od połowy czerwca będą trwały konsultacje ze społecznością PŁ proponowanych zmian, które miałyby wejść od 1 września.

Część swojego wystąpienia rektor poświęcił przedstawieniu korzyści płynących dla uczelni z faktu obecności w ECIU, zachęcając do śledzenia strony, na której są one prezentowane. Wśród korzyści prof. Jóźwik wymienił m.in. prestiż, ekskluzywną ofertę mikromodułów, łatwiejszą mobilność i prostą procedurę uznawania mikropoświadczeń, unikatową pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskich i dostęp do szeroko rozwiniętej współpracy społeczno-gospodarczej. Jako szczególnie ważne uznał reprezentowanie tej sieci przez PŁ w projekcie dydaktycznym zmierzającym do zbudowania dyplomu europejskiego.

Ze strony uczestniczących w spotkaniu padały pytania m.in. dotyczące zasad przyznawania dodatku dydaktycznego, możliwości zmniejszenia pensum dydaktycznego, czy też o sztuczną inteligencję, jako element zagrożenia lub szansy. Ożywiona dyskusja toczyła się wokół doktorantów, w tym zwiększenia zainteresowania udziałem w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej ze strony polskich studentów. Wniosek nie jest niestety optymistyczny – spada liczba studentów II stopnia, czyli potencjalnych doktorantów, bowiem przepaść między wynagrodzeniami w przemyśle i na uczelniach jest coraz większa.