Reprezentuje KAUT w europejskim gremium

06-07-2022

Prof. Jacek Kucharski, niezwykle doświadczony w problematyce edukacji i zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym został wybrany do Label Committee (LC) European Network for Engineering Education.

 

 

W gronie tym będzie reprezentował Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT). Wyboru dokonali przedstawiciele 15 europejskich komisji akredytacyjnych uprawnionych do nadawania certyfikatu jakości EUR-ACE Label. Zadaniem ekspertów wybranych do LC jest autoryzowanie komisji akredytacyjnych z poszczególnych krajów, a tym samym umożliwianie im nadawania europejskiego certyfikatu potwierdzającego wysoki poziom akredytowanych programów kształcenia, a także ich zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami edukacji inżynierskiej.

Prof. Jacek Kucharski będzie reprezentował polskie uczelnie techniczne w sieci akredytacyjnej European Network for Engineering Education przez trzy lata, poczynając od stycznia 2023 roku. Zastąpi kończącego kadencję w LC prof. Bohdana Macukowa z Politechniki Warszawskiej.

Prof. Jacek Kucharski, obecnie dziekan Wydziału EEIA, był prodziekanem ds. studenckich i kształcenia w latach 2008-2016. Przez cztery lata, do 2020 roku, był Pełnomocnikiem Rektora PŁ ds. Jakości Kształcenia oraz przewodniczącym Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia oraz Rady Kierunków Studiów Informatyka i Computer Science. Jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, gdzie ekspercką wiedzą służy w Zespole Nauk Inżynieryjno-Technicznych. Członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych był w latach 2016-2020.