Nowi uczestnicy klastra ICT

08-10-2021

Do ICT Polska Centralna Klaster dołączyły kolejne dwie światowe firmy mające w Polsce swoje odziały, są to GlobalLogic Poland i Sigfox Poland.

W trakcie posiedzenia Rady Klastra firmy zaprezentowały swoje profile działalności, przykłady ciekawych i innowacyjnych projektów oraz pomysły na współpracę.  

Powołany i koordynowany przez Politechnikę Łódzką ICT Polska Centralna Klaster skupia przedsiębiorstwa branży ICT, instytucje otoczenia biznesu oraz łódzkie uczelnie.

Przewodniczącym Rady Klastra jest prof. Paweł Strumiłło, prorektor ds. rozwoju (drugi od lewej) Przewodniczącym Rady Klastra jest prof. Paweł Strumiłło, prorektor ds. rozwoju (drugi od lewej)

foto: Jacek Szabela

GlobalLogic jest firmą z Doliny Krzemowej. Jest liderem w branży usług inżynierii cyfrowej. Prowadzi studia projektowe i centra inżynieryjne na całym świecie. Od 2021 roku jest spółką należącą do grupy Hitachi. W Polsce ma 6 oddziałów, w których pracuje ponad 1400 inżynierów oraz menedżerów.

Sigfox dostarcza rozwiązania z sektora Internet of Things w oparciu o autorską technologię „0G network”, która bazuje na bezprzewodowej technologii radiowej oraz szerokim portfolio gotowych sensorów. Firma realizuje ponad 2500 projektów na całym świecie, a jej klientami są firmy przemysłowe, transport i logistyka, podmioty obsługujące usługi finansowe i handel. Sigfox oferuje także rozwiązania dla inteligentnych miast i budynków oraz dla przemysłu 4.0. W Polsce firma ma swój odział w Warszawie.