Nowe możliwości uzyskania podwójnego dyplomu dla studentów kierunku „elektronika i telekomunikacja” w ramach projektu Active D2

19-06-2024

Uniwersytet w Vigo w Hiszpanii to jeden z kluczowych partnerów Politechniki Łódzkiej w projekcie ActiveD2–Active Double Degree Wdrożenie modelu studiów wspólnych opartego na aktywnych metodach kształcenia i uczenia się. Jednym z rezultatów projektu było podpisanie w czerwcu bieżącego roku umowy o podwójnym dyplomie pomiędzy naszymi uczelniami.

 

 

Ponad półtora roku temu dwa zespoły rozpoczęły wspólne prace nad programem podwójnego dyplomu dla studiów II stopnia, który od roku akademickiego 2024/2025 będą mogli realizować studenci Politechniki Łódzkiej kierunku „elektronika i telekomunikacja”, na specjalności Applied Electronics oraz studenci Uniwersytetu w Vigo kierunku Telecommunications Engineering.

Z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych w dwóch różnych krajach oraz, mając na uwadze zapewnienie najwyższych standardów dotyczących jakości kształcenia, opracowano program, w ramach którego studenci Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu w Vigo realizują dwa semestry w uczelni macierzystej oraz dwa semestry w uczelni partnerskiej i uzyskują dyplomy obydwu uczelni.

cztery osoby stojące przed budynkiem Delegacja z PŁ w czasie wizyty w Vigo

Kształcenie się w różnych krajach pozwala na poznanie specyfiki pracy w środowisku międzynarodowym oraz nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z Europy. Dodatkowo, aby umożliwić studentom podwójnego dyplomu lepszą integrację, wspólnie realizują oni semestr drugi i czwarty odpowiednio w Politechnice Łódzkiej i w Uniwersytecie w Vigo.

Umowa została najpierw podpisana przez rektora Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztofa Jóźwika a następnie przez rektora Uniwersytetu w Vigo prof. Manuela Joaquína Reigosa Rogera. Jej podpisanie po stronie uczelni partnerskiej zbiegło się z wizytą przedstawicieli kadry kierunku „elektronika i telekomunikacja” dr hab. inż. Ewa Raj, prof. PŁ – prodziekan ds. kształcenia Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ oraz dr inż. Piotr Korbel, prof. PŁ i dr inż. Jacek Podgórski, którzy w dniach 3-5 czerwca mieli przyjemność odwiedzić Telecommunications School of Engineering w Vigo w Hiszpanii.

Trzy osoby stojace pzred budynkiem z czerwonej cegły Partnerzy z Uniwersytetu Vigo w Politechnice Łódzkiej

Możliwość zwiedzenia bazy laboratoryjnej, poznania kadry i studentów, a także porozmawiania o dalszej współpracy zarówno w ramach aktualnie podpisanej umowy o podwójnym dyplomie, jak również kolejnych inicjatyw dydaktycznych i naukowych to kolejny krok w kierunku internacjonalizacji i budowania akademickiej społeczności międzynarodowej.

W kolejnym tygodniu, w dniach 10-12 czerwca zespół z Uniwersytetu w Vigo reprezentowany przez prof. Rebecę Pilar Díaz Redondo, dziekana Telecommunications School of Engineering Uniwersytetu w Vigo oraz prof. Manuela Fernández Veiga i prof. María Dolores Valdés Peña odwiedził Politechnikę Łódzką. Podczas tej wizyty nasi goście mieli okazję spotkać się z pracownikami Wydziału EEIA oraz zobaczyć infrastrukturę uczelni, Centrum Technologii Informatycznych, laboratorium sieci 5G, nowo otwarte Centrum Projektowania Uniwersalnego a także bazę laboratoryjną Wydziału.

Postanowiliśmy skorzystać także z okazji i zaprosiliśmy naszych gości na koncert plenerowy Akademickiej Orkiestry Politechniki Łódzkiej. Wszyscy byliśmy zachwyceni.

W trakcie obydwu wizyt mieliśmy także okazję odwiedzić partnerów przemysłowych współpracujących z naszymi Uczelniami, w tym BorgWarner w Hiszpanii oraz firmę Ericsson w Polsce. Praktyki zawodowe i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym to jeden z ważniejszych elementów podpisanej umowy o podwójnym dyplomie.

Projekt jest finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Partnerstwa Strategiczne. Oprócz Uniwersytetu w Vigo, partnerami są 3 uczelnie z Francji - École nationale supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM), École catholique d'arts et métiers (ECAM) oraz IN&MA. Jego głównym celem jest poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe, innowacyjne ścieżki kształcenia - programy podwójnego dyplomu i wymiany studenckiej. W ramach projektu odbyły się liczne szkolenia dla studentów i pracowników. Powstaną także modele mobilności średnio i krótkookresowych oraz przewodniki, m.in. Przewodnik po aktywnych metodach kształcenia i uczenia się w ramach programów podwójnego dyplomu.