Miliony Euro na „zieloną” transformację

18-11-2021

Na Politechnice Łódzkiej spotkali się partnerzy projektu FRONTSH1P. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 34 konsorcjantów, dyskutując o celach projektu, którego budżet wynosi aż 19 milionów Euro.

 

 

Przyznana kwota robi wrażenie, ale i postawiony cel jest niezwykle ambitny. Instytucje z Polski, Włoch, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Niemiec i Szwajcarii będą pracować nad „zielonymi” technologiami i prowadzić działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

- FRONTSH1P to „najbardziej polski projekt europejski”, bo aż 11 uczestników to polskie instytucje, których wydatki wyniosą 7,5 mln Euro z całkowitego budżetu. Cieszy mnie, że region łódzki będzie obszarem pierwszego wdrożenia dobrych rozwiązań i technologii, które później pójdą w świat – mówi prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ. – Nasza uczelnia będzie prowadziła prace badawczo-rozwojowe związane z odpadami z tworzyw sztucznych i gumy. Skupimy się nad rozwojem technologii pozwalającej na ponowne wykorzystanie dwutlenku węgla „wyprodukowanego” w ramach działalności lidera projektu – firmy K-Flex.

Włoska firma K-Flex ma 14 zakładów produkcyjnych na całym świecie. K-FLEX Polska specjalizuje się w produkcji izolacji termicznej i akustycznej ze spienionego kauczuku i polietylenu. Barłomiej Gröbner, dyrektor zarządzający polskiego oddziału podkreśla

Chcemy wykorzystać każdy element odpadu z produkcji do ponownego użycia w naszych procesach.

Ekspertka Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR dr Magdalena Głogowska poinformowała, że projekt FRONSH1P jest jednym z czterech, które otrzymały dofinansowanie z programu Horyzont 2020 w konkursie Europejskiego Zielonego Ładu. Eksperci mieli do oceny ponad 90 wniosków. Ten ocenili najwyżej. Dodała przy tym

- W ramach projektu powstanie Terytorialny Klaster Inicjatyw o Obiegu Zamkniętym, w którym łączą siły kluczowi partnerzy - nauka, biznes, władze lokalne i regionalne.

W ciągu 4 lat powstaną nowe rozwiązania, które przyczynią się do dekarbonizacji systemów produkcji i konsumpcji, poprawy jakości życia, zwiększenia interakcji między regionami miejskim i wiejskim, a w rezultacie do wzrostu gospodarczego. Zaproponowany model zostanie wdrożony i zademonstrowany w województwie łódzkim. Gospodarka obiegu zamkniętego jest rozwiązaniem, w którym tworzy się zamknięte pętle, minimalizując w ten sposób zużycie surowców i produkcję odpadów. W ramach projektu zostaną utworzone cztery takie pętle. Każda z nich dotyczyć będzie innego rodzaju odpadów: pierwsza dotyczy opakowań drewnianych, druga - żywności oraz rolniczych i komunalnych odpadów organicznych, trzecia - ścieków, a czwarta - odpadów z tworzyw sztucznych i gumy.

Przewiduje się, że w efekcie podjętych działań w projekcie emisja dwutlenku węgla w województwie łódzkim może spaść o 2–3 proc.