Komercjalizacja wiedzy w Kalifornii

05-12-2022

Grupa badaczek z Wydziału Organizacji i Zarządzania: dziekan prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, prof. Magdalena Grębosz-Krawczyk i dr inż. Iwona Staniec, odbywając wizyty studyjne w USA na temat komercjalizacji wiedzy, odwiedziły Stanford University, University of California (Berkeley) oraz California Institute of Technology - Caltech. Wizyty w uczelniach kalifornijskich, będących na czele w światowych rankingach, były ostatnim już etapem badań realizowanych w USA.

Prezentacja wyników projektu

Badania przeprowadzone w sumie na 7 czołowych uczelniach amerykańskich są źródłem wiedzy o możliwościach, stymulatorach i barierach komercjalizacji wiedzy, a przede wszystkim są inspiracją do nowych działań.

Wyniki tych wizyt  zostaną zaprezentowane już w grudniu. Zapraszamy do udziału w panelu pt. „Dobre praktyki komercjalizacji wiedzy z uczelni do biznesu. Doświadczenia czołowych uczelni na świecie” w piątek 16 grudnia br. o 12:30 (w ramach XV Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2022) oraz na seminarium, które odbędzie się 19 grudnia br. w godzinach 9:00-13:15 na Wydziale Organizacji i Zarządzania.

Wyjazd do USA był możliwy dzięki projektowi „Wzmocnienie potencjału komercjalizacyjnego jednostek naukowo-badawczych z województwa łódzkiego” realizowanego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

Badaczki z Wydziału OiZ i Frederic Farina, dyrektor ds. Innowacji i Partnerstw Korporacyjnych Badaczki z Wydziału OiZ i Frederic Farina, dyrektor ds. Innowacji i Partnerstw Korporacyjnych

foto: arch. projektu

Co wydarzyło się w Kalifornii?

Na Uniwersytecie Stanforda badaczki spotkały się z Cheryl Cathey, Senior Licensing Manager w Biurze Licencjonowania Technologii i Piotrem Moncarzem - współzałożycielem i przewodniczącym US-Polish Trade Council, która zajmuje się wspieraniem polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej i biznesowej. Rozmowy pozwoliły zrozumieć, jak wielkie znaczenie dla komercjalizacji ma rozwój kultury przedsiębiorczości i wspieranie młodych naukowców.

Z kolei wywiady na Uniwersytecie Kalifornijskim pokazały, jak władze wydziałów mogą się zaangażować i wspierać naukowców podczas transferu technologii. Służyły temu rozmowy z Laleh Shayesteh, zastępcą dyrektora Biura Licencjonowania Technologii oraz z Andreą McEvoy, dyrektorem Działu Obsługi Klienta, Własności Intelektualnej i Aliansów w obszarze Badań Przemysłowych.

Podczas wizyty w Caltechu z przedstawicielkami Wydziału OiZ rozmawiał Frederic Farina, dyrektor ds. Innowacji i Partnerstw Korporacyjnych. Dyskutowano o tym, jakie stymulatory są niezbędne do zmiany podejścia środowiska akademickiego, zwiększenia poziomu aplikacyjności badań naukowych i wykorzystania potencjału kadry, a także do rozwoju start-upów. Frederic Farina omówił stosowany w uczelni model biznesowy i podał przykłady udanych komercjalizacji, zwracając uwagę na znaczenie zaangażowania i entuzjastycznego podejścia naukowców.

Podczas realizacji projektu badaczki z Politechniki Łódzkiej odbyły także wizytę studyjną w firmie Google w San Francisco, gdzie mogły zobaczyć, jak wdrażane są najnowsze rozwiązania technologiczne i jak można stworzyć przyjazne środowisko pracy twórczej.

Informacje o planowanych wydarzeniach znajdą Państwo na stronie Wydziału OiZ (https://woiz.p.lodz.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-urzedem-marszalkowskim-wojewodztwo-lodzkie) oraz na stronie XV EFG – Łódzkie 2022 ((https://forum.lodzkie.pl/program/dobre-praktyki-komercjalizacji-wiedzy-z-uczelni-biznesu-doswiadczenia-czolowych-uczelni-na-swiecie/).