Joanna Grzelczyk, Ilona Gałązka-Czarnecka, Joanna Oracz, Instytut Technologii i Analizy Żywności

  Z surowca odpadowego do opakowania jadalnego

2021-07-20
Opakowania z odpadowych surowców roślinnych
Joanna Grzelczyk

Problem niewystarczającego zagospodarowania odpadów roślinnych z przetwórstwa spożywczego, marnowanie żywności oraz nadal dynamicznie rosnąca ilość zużytych opakowań i naczyń jednorazowych z tworzyw sztucznych skutkują problemami ekologicznymi, ekonomicznymi i etycznymi, które dotyczą większości krajów rozwiniętych.