Doktorat honoris causa dla prof. Klausa Müllena

20-09-2021

Pierwszą uroczystością w reprezentacyjnym audytorium im. Prof. Tadeusza Paryjczaka, która odbyła się zaraz po jego uroczystym otwarciu, było nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.

 

 

Tę najwyższą godność akademicką otrzymał prof. Klaus Müllen, naukowiec mający wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii polimerów, chemii supramolekularnej i nanotechnologii oraz w zakresie potencjalnych zastosowań materiałów grafenowych w elektronice organicznej.

- Profesor Klaus Müllen jest jednym z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych chemików na świecie. Jego osiągnięcia wyznaczają nowe kierunki rozwoju w chemii organicznej i polimerów oraz w zaawansowanej inżynierii materiałowej – tymi słowami rozpoczął laudację prof. Jacek Ulański, promotor doktoratu, kierownik Katedry Fizyki Molekularnej na Wydziale Chemicznym.

Prof. Klaus Müllen już w 1979 r., 10 lat po ukończeniu studiów, został profesorem na Uniwersytecie w Kolonii, a następnie na Uniwersytecie w Moguncji (1984). Od 1989 r. do przejścia na emeryturę w 2017 r. był dyrektorem Instytutu Maxa Plancka Badań Polimerów w Moguncji. Profesor ma w dorobku około 2100 artykułów w wiodących czasopismach chemicznych i interdyscyplinarnych. Jego publikacje były cytowane ponad 140 000 razy, a indeks Hirscha wynosi aż 171. Wygłosił ponad 400 wykładów plenarnych i inauguracyjnych. Doktorat honoris causa PŁ jest dziewiątym w życiorysie prof. Müllena. Jest profesorem honorowym kilkudziesięciu uczelni na świecie, a także laureatem wielu prestiżowych nagród naukowych: amerykańskich, brytyjskich, chińskich, francuskich, izraelskich, indyjskich, kanadyjskich i innych.

- Klaus Müllen zawdzięcza swoje sukcesy niezwykłej umiejętności projektowania struktur cząsteczek wykazujących pożądane właściwości, a następnie ich precyzyjnej syntezy. To sprawia, że krąg naukowców zainteresowanych współpracą z profesorem Müllenem wykracza daleko poza dziedzinę chemii i obejmuje m.in. fizykę, biologię, elektronikę, optoelektronikę, jak również szeroko pojętą inżynierię materiałową. Nasza współpraca z profesorem Müllenen trwa już ponad 20 lat – mówił prof. Jacek Ulański. Wniosek o nadanie niemieckiemu uczonemu tytułu doktora honoris causa złożyły wydziały Chemiczny oraz Biotechnologii i Nauk o Żywności.

Prof. Klaus Müllen ma szczególny wkład w projekt ICRI-BioM opracowany przez konsorcjum kierowane przez PŁ z udziałem dwóch Instytutów Maxa Plancka. Projekt ten uzyskał finansowanie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w konkursie Międzynarodowej Agendy Badawczej PLUS. Prof. Müllen jest przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Naukowego ICRI-BioM.

W wykładzie wygłoszonym po ceremonii prof. Klaus Müllen podzielił się swoimi przemyśleniami o roli nauki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie chemii. Wykład był niezwykle ciekawy, Profesor mówił w nim o znaczeniu badań, o pewnym niebezpieczeństwie, które one niosą i o odpowiedzialności, jaka jest przy tym niezbędna.