Doceniona badaczka

27-04-2022

Dr inż. Lucyna Bilińska związana z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska została laureatką nagrody Naukowiec Przyszłości 2022 w kategorii Badania przyszłości. Jury doceniło realizowany przez badaczkę projekt, a także jej szczególne zaangażowanie w promocję nauki i korzyści wynikających z prowadzonych przez nią prac dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa.

 

Nagrodę przyznano za realizację projektu Nowoczesna technika oczyszczania i recyklingu ścieków włókienniczych realizowana z wykorzystaniem katalizatorów plazmowych finansowanego przez NCBR. W konkursie Small Grant Scheme dla kobiet w obszarze nauk technicznych projekt ten zajął jedno z dwóch pierwszych miejsc na liście rankingowej.

- Nasze działania są nastawione na opracowanie gotowej do wdrożenia technologii wykazującej potencjał do komercjalizacji. Obszar tematyczny projektu dotyczy ochrony zasobów wody. Ten jeden z kluczowych celów zrównoważonego rozwoju może być realizowany przez recykling – wyjaśnia kierująca projektem dr inż. Lucyna Bilińska z Katedry Inżynierii Molekularnej.

Jednak oczyszczenie silnie skażonych ścieków to duże wyzwanie techniczne. Jedną z najbardziej obiecujących metod, która ma potencjał implementacyjny, jest ozonowanie w obecności katalizatora.

- To właśnie wytworzenie katalizatora stanowi najważniejszy etap projektu - mówi badaczka. - Tu z pomocą przychodzi zimna plazma, dzięki której zostały wytworzone specjalne cienkowarstwowe katalizatory naniesione na stałe podłoże o rozbudowanej geometrii. Udało się już potwierdzić ich skuteczność. Opracowano także specjalny reaktor umożliwiający praktyczne zastosowanie katalizatora, również w przemysłowej skali. Wkrótce technologia TEX-WATER-REC będzie miała konkretny zarys.

Wyniki projektu będą wykorzystywane w działalności naukowej.

- Będziemy publikować cząstkowe rezultaty badań, a cała opracowana technologia zostanie zgłoszona do opatentowania, Zakładamy możliwość jej komercjalizacji - zaznacza dr inż. Bilińska.

Od początku realizacji TEX-WATER-REC kierująca projektem podjęła działania promocyjne. Najważniejszym z nich jest utworzenie strony internetowej projektu, której zadaniem jest popularyzacja tematu badań, upowszechnienie ich wyników oraz przekazywanie bieżących informacji dotyczących projektu.

Wykorzystanie nowatorskiej techniki zimnej plazmy do wytworzenia cienkowarstwowych katalizatorów było opisywane w prasie oraz serwisach internetowych. W dzienniku „Rzeczpospolita” ukazały się dwa artykuły, a informacje o realizacji projektu można śledzić na Blogu PŁ, Blogu NCBR oraz portalu Rzecz o Innowacjach.

Kolejną możliwość zaprezentowania swoich badań dr inż. Lucyna Bilińska będzie miała podczas Forum Inteligentnego Rozwoju zaplanowanego w czerwcu w Uniejowie. Wówczas wręczone zostaną też nagrody Naukowiec przyszłości. Jak przyznaje badaczka

- Wybrałam aktywną formę promocji wyników swojej pracy naukowej, ponieważ nie satysfakcjonuje mnie tworzenie prac, które odkłada się na półkę. Chcę widzieć efekty mojej pracy w realnym świecie.