Artykuł z praniem w tle

29-06-2022

Nieco ponad rok temu rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik oraz prezes Zarządu Whirlpool Company Polska Fabio Pommella, podpisując list intencyjny, zapoczątkowali współpracę ze światowym potentatem produkcyjnym branży AGD. Dzisiaj tworzymy konkretne podwaliny przyczyniające się do jej praktycznej realizacji.

 

 

„Skoro jest, jak jest, to co tu zmieniać” – tak rozpoczyna się „Piosenka z praniem w tle” autorstwa Piotra Bukartyka, zaśpiewana wspólnie z Katarzyną Groniec. Dlaczego dla Łodzi ta kwestia może być ważna?

Kompetencje, wiedza, praktyczne doświadczenie to słowa klucze naszych czasów. Czym one naprawdę są? Czy można je kupić? Jak je zdobyć? Gdzie je zdobyć?

 

W czasie uroczystości 29 czerwca 2022 prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ oraz dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki - dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. PŁ wraz z Michele Fabbrocile, dyrektorem Zakładu Whirlpool w Łodzi przywitali studentów pierwszego roku, rozpoczynających w semestrze zimowym 2022/23 długoterminowe staże w firmie.

Uczestnicy studiów dualnych z Whirlpool oraz (od prawej) prorektor prof. PŁ Andrzej Romanowski, Michele Fabbrocile dyrektor zakładu Whirlpool i dziekan WEEIA prof. Jacek Kucharski Uczestnicy studiów dualnych z Whirlpool oraz (od prawej) prorektor prof. PŁ Andrzej Romanowski, Michele Fabbrocile dyrektor zakładu Whirlpool i dziekan WEEIA prof. Jacek Kucharski

foto: Jacek Szabela

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że jest to kolejna taka umowa na kierunku mechatronika, która prowadzi do rozbudowy kompetencji i zdobycia doświadczenia praktycznego we współpracy z firmami regionu Łódzkiego związanymi z branżą AGD. Podobnie jak w przypadku współpracy z firmą BSH nad całością przedsięwzięcia czuwa ze strony Politechniki prodziekan ds. rozwoju dr hab. inż. Łukasz Szymański, prof. PŁ. Studenci będą kształcić się w formule dualnej, odbywając zajęcia na uczelni oraz poznając zagadnienia i problemy firmy, będąc tam na miejscu 40 godzin miesięcznie.

Jest to dla mnie ogromna szansa rozwoju zawodowego i osobowego. Będę pracował w dziale autonomicznych pojazdów. Przez dwa i pół roku, mając stały kontakt z firmą, na pewno zyskam ogromne doświadczenie, które zakończy się wykonaniem pracy dyplomowej także w praktycznym wymiarze – mówi Emanuel Wasiluk, student mechatroniki zakwalifikowany do programu. 

Dyrektor Michele Fabbrocile oraz menedżer ds. zarządzania personelem Paulina Rutowicz, podkreślając znaczenie współpracy z uczelniami zwrócili uwagę, że wydarzenie jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji na rynku pracy. Jak podkreślił prorektor w Politechnice Łódzkiej jest wiele możliwości wspierania rozwoju współpracy pomiędzy firmami regionu łódzkiego, a studentami kierunków technicznych. Dziekan Wydziału EEIA dodał, że możliwe i ważne jest także poszerzenie wspólnych działań o prace badawcze i aplikacyjne oraz wyraził ogromne zadowolenie z pozyskania kolejnej dużej firmy do budowania kompetencji absolwentów Politechniki Łódzkiej.

Aktualnie w programie biorą udział studenci kierunku mechatronika, choć nie zamyka to tematu rozszerzenia współpracy o studentów innych kierunków.

Przewodniczący Rady kierunku mechatronika dr hab. inż. Zbigniew Gmyrek, prof. PŁ zaznaczył, że współpraca studentów oraz dużych firm regiony łódzkiego, przyczynia się do budowania dobrej marki kierunku mechatronika, jako takiego, który czynnie wspiera kształcenie w bardzo ścisłym kontakcie z przemysłem.

Chyba zatem słowa piosenki w odniesieniu do współpracy powinny brzmieć: Skoro jest, jak jest, to nie bój się zmieniać, bo powód zmian w tym przypadku to budowanie kompetencji absolwentów oraz bliska współpraca z dużą międzynarodową firmą.