Wsparcie rozwoju kadr menedżerskich

02-06-2023

Gala X edycji Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego była wyjątkowo uroczysta ze względu na liczne grono gości oraz miejsce, w którym się odbywała, czyli zabytkowy Pałac Herbsta.

 

 

Certyfikacja Menedżerów Województwa Łódzkiego – wspólna inicjatywa Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ oraz Stowarzyszenia Klub 500 - Łódź jest modelowym przykładem współpracy biznesu ze światem nauki.

Prowadzący galę doc. Marek Sekieta Prowadzący galę doc. Marek Sekieta

foto: Jacek Szabela

Jubileuszową galę poprowadził doc. Marek Sekieta - jeden z pomysłodawców . Głos zabrali m.in. rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik, wiceprezes Klubu 500 - Łódź i równocześnie Przewodnicząca Kapituły - Bożena Ziemniewicz oraz dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania – prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. Mówcy podkreślali, że menedżerowie dzięki udziałowi w procesie certyfikacji mogą przeanalizować swoje dokonania, sposób zarządzania, jak również wykorzystanie potencjału zespołu, którym kierują.

Certyfikaty są przyznawane na poziomach: podstawowym, operacyjnym i strategicznym. Kapituła ocenia wymogi formalne, a także kompetencje oraz wybrane obszary wiedzy menedżerskiej. Narzędzia stosowane podczas procesu certyfikacji to samoocena kandydata, test wiedzy, case study i pytania otwarte, autoprezentacja oraz rozmowa kompetencyjna.

W tym roku Kapituła składająca się z przedstawicieli Klubu 500 - Łódź, Wydziału OiZ oraz niezależnego eksperta podjęła decyzję o przyznaniu Certyfikatów Menedżera 10 osobom.

Osoby z cetyfikatami na poziomie podstawowym z rektorem PŁ, dziekan wydziału OiZ i przewodniczącą Kapituły Osoby z cetyfikatami na poziomie podstawowym z rektorem PŁ, dziekan wydziału OiZ i przewodniczącą Kapituły

foto: Jacek Szabela

Uroczyście wręczone certyfikaty otrzymali:

  • na poziomie podstawowym - Agata Ernst (Infosys Poland), Beata Król (Inwedo Sp. z o.o.) oraz Aleksandra Pietrowska (Loftmill),
  • na poziomie operacyjnym - Michał Cnotalski (Corning Optical Communications Polska), Michał Czajkowski (BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.), Izabela Grabowska (Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ), Karina Rejs-Soucane (Amazon Fulfillment Center), Katarzyna Telega (Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.) oraz Monika Tomaszewska (Strefa Edukacji Sp. z o.o., Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA),
  • na poziomie strategicznym - Adam Jankowski zatrudniony w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Osoby z cetyfikatami na poziomie operacyjnym z rektorem PŁ, dziekan wydziału OiZ i przewodniczącą Kapituły Osoby z cetyfikatami na poziomie operacyjnym z rektorem PŁ, dziekan wydziału OiZ i przewodniczącą Kapituły

foto: Jacek Szabela

Oprawę artystyczną Gali zapewnili wielokrotnie nagradzani uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi. Wystąpił duet  gitarowy: Alicja Tomczyńska i Hubert Marczak oraz duet skrzypcowy: Aniela Janiak i Michał Skibiński.

W 10 edycjach Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego przyznano 211 Certyfikatów, w tym 103 na poziomie podstawowym, 78 na poziomie operacyjnym oraz 30 na poziomie strategicznym.

Eksperci powołani przez Wydział OiZ i Klub 500 - Łódź myślą o modyfikacji zasad kolejnych edycji, biorąc pod uwagę sugestie Kapituły oraz uczestników dotychczasowych edycji, a także uwzględniając obecne uwarunkowania społeczne, technologiczne i rynkowe.