Doceniona współpraca

08-06-2017

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wręczyła nagrody Grohmana. Statuetkę w kategorii „Ważne dla Łodzi” otrzymała Politechnika Łódzka.

Wręczenie nagród odbyło się 5 czerwca podczas uroczystej gali z okazji 20-lecia ŁSSE. Kapituła wyróżniła Politechnikę Łódzką

za rozwijającą się współpracę z otoczeniem biznesowym i kształcenie profesjonalnych kadr dla gospodarki.

Statuetkę odebrał rektor prof. Sławomir Wiak.

 

Rektor PŁ ze statuetką nagrody Grohmana Rektor PŁ ze statuetką nagrody Grohmana Fotograf mat. ŁSSE

Uczelnia techniczna, jaką jest Politechnika Łódzka, musi ściśle współdziałać z otoczeniem gospodarczym - mówi rektor. – Od początku kadencji podejmuję inicjatywy zmierzające do poszerzenia naszej współpracy z firmami różnych branż. Moim celem jest dobre osadzenie uczelni w jej otoczeniu społeczno-gospodarczym. Działania, które prowadzimy, nasza aktywność w kontaktach z firmami sprawia, że Politechnika Łódzka jest postrzega przez przedsiębiorców jako partner do współtworzenia innowacji dla gospodarki. Mam satysfakcję, że dostrzegła to także Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna przyznając nagrodę naszej uczelni.

W kategorii „Ważne dla Łodzi” nagrodę otrzymał również Wojewoda Łódzki prof. Zbigniew Rau.

Nagrody Grohmana przyznano także w kategorii „Inwestor- mecenas” dla Virako Sp. z o.o. oraz firmy Pietrucha.