Szukaj


„Włókno” dla uczniów

2017-11-13
Michał Puchalski
Uczniowie z Lublina odwiedzili laboratoria Wydziału TMiWT

Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła, jutro sukces to projekt realizowany w województwie lubelskim. Jedną ze szkół objętych tym projektem jest Technikum Usługowo-Gospodarcze w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie. Uczniów i nauczycieli tej szkoły gościł Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.
W Radzie NAWA

2017-11-10
MNiSW
zdjęcie grupowe z inauguracji pracy Rady NAWA, od prawej - mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

Doktorantka Politechniki Łódzkiej  mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło jest przedstawicielką Krajowej Reprezentacji Doktorantów w 10-osobowej Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).
Wspólny doktorat z uczelnią w Dortmundzie

2017-11-09
Jacek Szabela
Dr inż. Magda H. Barecka w towarzystwie profesorów (od lewej): Gerharda Schembeckera, Piotra Kazimierskiego, Andrzej Góraka i Eugeniusza Molgi

Współpraca Politechniki Łódzkiej z niemiecka uczelnią TU Dortmund rozszerzyła się o możliwość przeprowadzania wspólnych przewodów doktorskich. Dzięki temu międzynarodowe kontakty zyskały w sferze nauki dodatkowy wymiar.