Miasto Vigo tematem Design Thinking

28-09-2017

Zaangażowanie, motywacja i współpraca w grupach – to droga do sukcesu w projekcie DiamonDT, a przy tym, pracując w międzynarodowym, interdyscyplinarnym i wielokulturowym środowisku, uczestnicy zdobywają nowe doświadczenia.

 

Wyobraźmy sobie wydarzenie trwające tydzień, podczas którego studenci z różnych krajów europejskich intensywnie pracują, rozwiązując socjologiczne i ekonomiczne problemy miasta. Wyobraźmy sobie także środowisko edukacyjne, które umożliwia zastosowanie w tym celu metodyki Design Thinking. Czy to możliwe? Tak, za sprawą projektu DiamonDT oraz szkoły International Good DT Practice Exchange, która odbyła się w Vigo tego lata.

Przepis jest prosty! Wystarczy zbudować sześć zespołów, składających się ze zmotywowanych oraz otwartych studentów z Polski, Norwegii i Hiszpanii, którzy wcześniej odbyli już szkolenie z DT. Konieczne jest wybranie doświadczonych mentorów grup.

Uczestnicy projektu Uczestnicy projektu Fotograf Laurent Babout

Przygotowany plan pracy oraz sesje będą wspomagać kolejne elementy procesu, takie jak obserwacje empatyczne, rozumowanie abdukcyjne, burze mózgów, szybkie prototypowanie czy testowanie. Gdy połączy się te elementy, powstanie z nich ekscytujące wydarzenie, podczas którego duch zespołowy, kreatywność i ciężka praca umożliwiają dojście do wspólnych wniosków, prowadzących do ciekawych, praktycznych i wartościowych rozwiązań.

Studenci z Vigo, Tromsø, Bydgoszczy i Łodzi specjalizują się w różnych dziedzinach, ale wszyscy mają doświadczenie w DT. Zostali oni podzieleni na zespoły, a każdy z nich dostał inne wyzwanie dotyczące problemów miasta Vigo. Grupy prowadzone były przez 2 mentorów z różnych krajów. Realizację projektów podzielono według standardowych etapów DT, realizowanych podczas kolejnych 7 dni.

Grupy projektowe podeszły do swoich wyzwań z wielkim zaangażowaniem, co zaowocowało kreatywnymi rozwiązaniami. Każdy zespół zdołał przygotować wyjątkowe oraz prawdopodobne rozwiązanie, które można zastosować w realnych warunkach.

Zaangażowanie, motywacja i współpraca w grupach – to sprawiło, że wszystkie projekty zakończyły się sukcesem. Ogromną wartością było również niepowtarzalne doświadczenie pracy w międzynarodowym, interdyscyplinarnym i wielokulturowym środowisku. Dzięki temu każdy z nas mógł nauczyć się nieco różnych sposobów myślenia, a także dostrzegać różne punkty widzenia. Jeśli dodać do tego współpracę i wzajemne zrozumienie, można stworzyć wyjątkowe i niepowtarzalne rozwiązania. Tak, udało nam się to osiągnąć.