Beata Ogrodowczyk Dział Rozwoju Uczelni i Zasobów Ludzkich